Colour:
64
Front:
Satin Brown / Satin Orange
Temple:
Metallic Orange
39
19
52
140