Colour:
23
Front:
Satin Grey / Satin White
Temple:
Satin Grey / Satin White
30
17
52
138